fbpx

Aastal 2007 kirjutasin TÜ Pärnu kolledžis õppides lühikokkuvõtte D, Greenbergeri ja C. Padesky kognitiiv-käitumisteraapia raamatule „Mõistus juhib tundeid”, mille täispikk kokkuvõte on loetav siit.

Mõned väljavõtted ja mõtted sellele aga kajastuvad allpool.

Kognitiiv-käitumisteraapia (KKT) on lühiajaline, probleemikeskne psühhoteraapia, mis kasutab nii kognitiivseid kui käitumuslikke meetodeid patsiendi emotsionaalsete probleemide leevendamiseks ja toimetulekuvõime soodustamiseks (Dobson, Shaw; 1995).

Selleks, et antud temaatikast selle raamatu „Mõistus juhib tundeid” vahendusel paremini aru saada, on tuginetud erinevate inimeste kogemustele tuginetud näidetele. Antud teost on võimalik ka lugejal enda probleemide lahendamiseks rakendada, kuna lugejal on võimalik ka järk-järgult erinevaid emotsioone ja tundeid analüüsida. Seda raamatut ei ole soovituslik kiiresti, süvenemata diagonalis läbi lugeda, kuna sellisel juhul ei järgne enda probleemidele mingit konkreetset tulemust. Kohati võib nende tabelite täitmine olla hirmuäratav ja aega nõudev, kuid süvenemine sellesse ja pilk iseendasse on seda väärt!. Sest see nõuab väga reaalseid vastuseid erinevatele küsimustele, mis võivad vastajat ennestki hirmutada, sest tavaelus, kui esinevad mingid probleemid, ei süvenete tavaliselt piisavalt, eriti siis kui alateadvus räägib üht ja teadlik mõtlemine pärsib konkreetse mõtte edasiarendamist, sest tundub kohati olevat vastuvõtmatu.

Kõige aluseks selles lähenemises peetakse viit erinevat eluvaldkonda: mõtted, tunded, käitumisharjumused, kehalised reakstioonid ja keskkond. See on tõendus sellest, kuidas kõik need om inimelus ühendatud ning teineteisest sõltuvad. Oluline on õppida mõistma, kuidas need viis eluvaldkonda vastastikku toimivad, sest selle abil on märksa hõlpsam mõista ka erinevaid probleeme.

Eks see kipu ikka nii olema, et teiste kritiseerimine ja kommenteerimine on suhteliselt lihtne teguviis, samas kui iseendaga hakkama saamine nõuab märksa enam pühendumust, ausust ja distsiplineeritust. Kuid juba püüe ennast aidata ja oma probleemidest ja tunnetest aru saada on oluliselt suur samm edasi, sest sellest tulenevalt paranevad inimsuhted ka teistega, sest ikka on nii, see kuidas me enda sisemiselt tunneme, peegeldub alateadlikult edasi ka kaasinimestele ja sellest tulenavalt tekib sünenergia koosmõjul suhtumise ja hoiakute kogum meie, kui indiviidi suhtes. Seega iga inimene, kes leiab, et on valmis oma probleeme lahendama ja neid analüüsima, et nii enda kui teiste elu paremaks muuta, käitub õigesti, kui leiab tee selle raamatu poole.

Armastusega Pärnust

Errit Kuldkepp

Tutvu ka 2021 aasta mõtetega 🙂 🙂