fbpx

“Naised, rahu ja julgeolek” ümarlaud toimus 18.06.20 Eesti NATO Ühingu ja Kanada Suursaatkonna eestvedamisel. 

Ümarlaua initsiaatoriks oli NATO peakorteri eriesindaja Clare Hutchinson ka selle eesmärk oli koguda naiste arvamusi, kaardistada hoiakuid julgeoleku ja kaitse küsimustes just nendelt naistelt, kes ei tööta jõustruktuurides. Vastuseid kasutatakse NATO kaitse-alaste teadmiste täiendamiseks ning ÜRO resolutsiooni 1325 ” Naised, rahu ja julgeolek” 20 aastapäeva dokumentides.

Foto on tehtud vahetult peale ümarlauda peakorraldajate ja paari osalejaga. Kellega on tegu? (vasakult: Kairi-Liis Ustav, Kanada Suursaatkonna tegevusvaldkondade juht, pr Maret Tamra (Women from Worldover), Krista Mulenok, Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees, Marica Lillemets, Eesti NATO Ühingu meedianõunik, Kersti Toots, ettevõtja ja Errit Kuldkepp, ettevõtja.

PS! Ümarlauas saadud vastuseid kasutatakse NATO kaitse-alaste teadmiste täiendamiseks ning ÜRO resolutsiooni 1325 ” Naised, rahu ja julgeolek” 20 aastapäeva dokumentides.

Siiras tänu ümarlaua korraldajatele ja Hilton Tallinn Park Hotel tegusale kollektiivile sooja vastuvõtu eest 💙💙