fbpx

Vaprad teod eeldavad tavaliselt nii heal tasemel vaimset kui ka füüsilist pagasit. Sellised omadused on endale lapsepõlvest kaasa saanud ja neid hiljem treenides arendanud pärnulanna Errit Kuldkepp. Ta takistas varast näppamast talutoodete müüja rahakarpi ja pidas kurikaela kinni kuni kaasinimeste appitulemiseni ja korrakaitsjate kohalejõudmiseni.

Loe ka täispikka artiklit, mis ilmus meediaväljaandes “Terviseleht” ja intervjuu teostas Jaan-Ivo Lukas, 14.11.2017

Südame ja entusiasmiga võtab Errit  Kuldkepp  ka  oma  tööd Pärnu Haigla turundusjuhina. Kogemusi ja emotsioone on ta kogunud  töötades  Ameerika Ühendriikides  lapsehoidjana, Maltal vabatahtlikuna ning lä­bi paljude teiste huvitavate ja tugevat eneseteostust nõudvate ettevõtmiste.

Appi minemine eeldab vaimset ja füüsilist tugevust. Mida olete selle saavu tamiseks teinud?

Mulle on meeldinud sportida. Olen tundnud ja arvestanud, et keha on ikka liikumiseks, mitte istu miseks. Selleks, et su keha sind alt ei vea, pead midagi tegema. Väga palju aga algab ja sõltub ka peast. Sellest teadasaamiseks olen lugenud ja loen väga palju raamatuid – mõttemaailmast ja selle toimimisest. Need on eneseabi õpi­kud,  käitumisraamatud,  raa­matud  psühholoogiast,  mis käsitlevad  valdkonda  ka  tea­duslikust aspektist. Pean oluli­seks ka empaatiavõimet, tole­rantsi ja oskust andestada.

Andestamine on väga oluli­ne! Kui me ei andesta, siis kan­name vastavat koormat endaga kaasas  ja  teeme  endale  liiga. Nii võime jõuda olukorda, kust me ei pruugi suuta ise välja tul­la. Elus juhtub nii negatiivset kui ka positiivset, kuid olulise väärtusega  on  see,  millele  sa rohkem keskendud.

Mida soovitate inimestele, kes sooviksid käituda sama ausa­ meelselt  ja  julgelt  kui  teie, kuid  tunnevad,  et  nad  pole veel selleks valmis?

Kindlasti tasub ennast tree­ nida nii vaimselt kui ka füüsili­selt. Väga  tähtis on aktiivne liikumine, samuti aga headus ja heatahtlikkuse rakendamine iseenda elus.

Muud huvitavad väljaütlemised ja mõtted on loetavad täispikast artiklist:)

Aitäh Sulle, et tundsid huvi, loodetavasti mõtlesid kaasa ja said innustust igapäevaselt veel parem inimene olema 🙂

Errit